Yoga Cổ Điển là gì?
Yoga Cổ Điển là gì?

Yoga Cổ Điển là gì?

“Yoga đưa chúng ta từ u mê tới thông thái, từ yếu đuối đến mạnh mẽ, từ mất hài hòa đến hài hòa, từ căm ghét đến yêu thương, từ ham muốn đến đủ đầy, từ giới hạn đến vô hạn, từ đa dạng đến đồng nhất,từ bất toàn bất túc đến hoàn hảo”
 – Swami Sivananda trích sách “Phúc lạc thánh thiện”

Khoa học đời sống

Yoga là một môn khoa học toàn diện về đời sống bắt nguồn từ Ấn Độ từ hàng ngàn năm trước. Đây là hệ thống phát triển cá nhân lâu đời nhất trên thế giới, bao gồm phạm vi, cơ thể, tâm trí và tinh thần. Các yogi cổ xưa có một sự hiểu biết sâu sắc về Bản chất cốt lõi của con người và về những gì anh ta cần để sống hòa hợp với bản thân và môi trường của mình. Họ coi cơ thể vật lý là một phương tiện, với tâm trí là người lái xe, tâm hồn như là danh tính thực sự của chúng ta, và hành động, cảm xúc và trí thông minh là ba lực kéo xe. Để có một sự phát triển toàn diện, ba lực lượng này phải được cân bằng.

Sivananda Yoga dạy phương pháp cổ điển trong bốn con đường của yoga để cá nhân trải nghiệm trạng thái Bình an và Hài hòa trong cơ thể, tâm trí và tinh thần. Phương pháp Yoga hiện đại nhấn mạnh các tư thế thể chất trong khi Yoga cổ điển bao gồm cả tinh thần và sức khỏe tổng thể.

Yoga có nghĩa là hợp nhất hoặchòa hợp. Khi cơ thể-tâm trí- tâm hồn hòa hợp, khi mỗi người vượt qua được sự tách biệt và cái tôi và nhận ra tiềm năng của mình.

Theo Swami Sivananda Yoga là gì

 • Yoga là chăm sóc cơ thể / tâm trí / tinh thần, không phải đi tìm kiếm một cơ thể thon gọn, đẹp, hay sức khỏe..
 • Yoga đang tìm ra nguyên nhân của sự đau khổ của chúng ta và chỉ ra cách để thoát khỏi nó – để thoát khỏi nó.
 • Yoga là một hệ thống giáo dục cho cơ thể, tâm trí, trí tuệ và tâm hồn bên trong.
 • Yoga là một lối sống.
 • Yoga là phổ quát, không phải giáo phái hay riêng biệt.
 • Yoga giúp chúng ta đi đến gốc rễ của sự đau khổ, sự thiếu hiểu biết về tâm hồn (không biết chúng ta thực sự là ai).
 • Yoga mang lại sự bình an cho mỗi cá nhân và hòa bình thế giới.
 • Yoga là đồng nhất trong đa dạng.
 • Yoga là kỷ luật bản thân.
 • Yoga là sống.
 • Yoga là sống đơn giản.
 • Yoga là sống điều độ.
 • Yoga giúp chúng ta đối mặt với căng thẳng.
 • Yoga giúp làm lắng dịu cảm xúc.
 • Yoga là cân bằng tâm trí, mạnh mẽ và vững vàng.

Để tìm hiểu sâu hơn về Yoga bạn có thể đăng ký các khóa học của chúng tôi, những khóa học này la nơi để bạn học những nền tảng về cái gì là yoga. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.