SivaDevi Yoga
Lịch Tập

Lịch Tập

Cập nhật mới nhất tháng 02/2022

Học Phí

LỚP – ClassHọc Phí – Fee
(1.000 vnd)
Thời Gian
Time
Thời Hạn
Period of Use
YOGA NỀN TẢNG – Basic Yoga50012 buổi / classesBảo lưu 1 khoá
(2 courses since payment)
YOGA MỌI TRÌNH ĐỘ – All Level Yoga50001 tháng / month01 tháng / month
60024 buổi / classes02 tháng / months
YOGA BẦU – Prenatal Yoga60020 buổi / classes01 tháng / month
YOGA TRẺ EM – Kids Yoga40008 buổi / classes01 tháng / month
YOGA NHẸ NHÀNG – Gentle Yoga60020 buổi / classes01 tháng / month
YOGA THƯ GIÃN SÂU – Nidra Yoga80008 buổi / classes01 tháng / month
YOGA PHỤC HỒI – Restorative Yoga80008 buổi / classes01 tháng / month
YOGA THEO YÊU CẦU – Private Class300020 buổi / classes01 tháng / month
LỚP TẬP THỬ – Trial class601 buổi/ class1 buổi / class

Xin liên hệ với chúng tôi tại đây nếu các bạn có thắc mắc về lịch tập và học phí